ทำบุญ

วัดประสานศรัทธา บ้านกุดกระสู้ ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 089-7825944 ได้ทุกวัน

ธนาคารกรุงไทย บัญชีวัดประสานศรัทธา เลขที่บัญชี 982-5-70756-9